Oferujemy:

PROJEKTY KOMPLEKSOWE WNĘTRZ

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

PROJEKTY TYPOWE (DOMY JEDNORODZINNE)

Jest to rozplanowanie wnętrza na rysunkach dwuwymiarowych, zawierających propozycję układu funkcjonalno przestrzennego wraz z pełną aranżacją wnętrza.

Na podstawie szczegółowego wywiadu, omówionych inspiracji oraz zaakceptowanej przez Klienta wersji układu funkcjonalno-przestrzennego zostaje przedstawiona wizualizacja.

Dokumentacja techniczna projektu zawierająca wszystkie niezbędne rysunki techniczne do zrealizowania projektu. W skład dokumentacji wchodzą rysunki ogólnobudowlane oraz rysunki szczegółowe, w tym detale.

Szczegółowe zestawienie wszystkich elementów wyposażenia użytych w projekcie wraz z uwzględnieniem ich cen. Dodatkowo w kosztorysie zawarte są wyceny wszystkich podwykonawców, w tym ekipy remontowo-budowlanej.

Na życzenie Inwestora świadczymy nadzór autorski nad projektem oraz koordynujemy wszystkie zamówienia, będąc w stałym kontakcie z Klientem i podwykonawcami.

Aby udzielić odpowiedzi na najbardziej nurtujące Państwa pytanie, z jakim budżetem należy się liczyć, najpierw musimy przeprowadzić  dokładny wywiad dotyczący analizy potrzeb, inspiracji oraz omówić program inwestycji.